Collection of Greek Coins of Mysia
Pitane / Πιτάνη


6488 Pitane Mysiα AE
SHH 6488
Zeus / Zeus Ammon
AE 
  133-27 BC   BMC Mysia 14; Copenhagen IV 538; Sear Greek 3982

   Mysia
   Graecia
   Sylloge
   Home