Collection of Greek Coins of Thrace
Anchialus / Αγχίαλος


v4073 Anchialus Thracia Antoninus Pius AE
SHH v4072
Antoninus Pius / Apollo
AE 28.07 g 32.5 mm   -/-   Antoninus Pius 138-161 AD
   Varbanov ---   MZR 15/386

6199 Anchialus Thracia Antoninus Pius AE
SHH 6199
Antoninus Pius / Concordia
AE   Antoninus Pius 138-161 AD
   AMNG 420; Copenhagen 429; Varbanov 37

4002 Anchialus Thracia Antoninus Pius AE
SHH 4002
Antoninus Pius / Diana
AE   Antoninus Pius 138-161 AD
   AMNG 415; Moushmov 2777; Varbanov 42

1590 Anchialus Thracia Antoninus Pius AE 2149 Anchialus Thracia Antoninus Pius AE
SHH 1590 SHH 2149
Antoninus Pius / Herakles
AE   Antoninus Pius 138-161 AD
   AMNG 421; Moushmov 2784; Varbanov 47/49

4241 Anchialus Thracia Faustina Jr. AE
SHH 4241
Faustina Jr. / Demeter
AE 
  Faustina jr. 161-176 AD    AMNG 431; Moushmov 2789; Varbanov 82/83

4240 Anchialus Thracia Marcus Aurelius AE
SHH 4240
Marcus Aurelius / Mars
AE 
  Marcus Aurelius 161-180 AD    AMNG ---; Moushmov ---; Varbanov ---

1237 Anchialus Thracia Maximinus I AE
SHH 1237
Crispina / Fishes
AE  
Crispina 177-183 AD   AMNG 454; Moushmov ---; Varbanov 139

4989 Anchialus Thracia Commodus AE
SHH 4989
Commodus / Apollo
AE   Commodus 177-192 AD   AMNG 443; Moushmov 2795; Varbanov 94/95

v4021 Anchialus Thracia Commodus AE
SHH v4021
Commodus / Ceres
AE 10.01 g 26 mm   Commodus 177-192 AD   RPC IV 4535   G&N Pecunem 38/379

4844 Anchialus Thracia Commodus AE
SHH 4844
Commodus / Fortuna
AE   Commodus 177-192 AD   AMNG 438; Moushmov 2803; Varbanov 121

4844 Anchialus Thracia Commodus AE
SHH 4862
Commodus / Demeter
AE   Commodus 177-192 AD   AMNG 444; Moushmov 2798; Varbanov 101/102

v4117 Anchialus Thracia Commodus AE
SHH v4117
Commodus / City Gate
AE 11.10 g 27 mm   +/+   Commodus 177-192 AD   Varbanov 117   Naville Num. 20/148

2810 Anchialus Thracia Commodus AE 4239 Anchialus Thracia Commodus AE
SHH 2810 SHH 4239
Commodus / Concordia
AE   Commodus 177-192 AD
  AMNG 450; Moushmov 2801; Varbanov 105/107

1841 Anchialus Thracia Maximinus I AE
SHH 1841
Commodus / Victoria, Bigga
AE   Commodus 177-192 AD   AMNG 446; Moushmov 2796; Varbanov 109

6387 Anchialus Thracia Septimius Severus AE
SHH 6387
Septimius Severus / Serapis
AE   Septimius Severus 193-211 AD    AMNG 465; Varbanov 250

149 Thrace Anchialus Septimius Severus AEmius Severus Anchialos 2035 Thracia Anchialus Septimius Severus AEmius Severus Anchialos
SHH 149
SHH 2035
Septimius Severus / Cybele
AE   Septimius Severus 193-211 AD
  AMNG 469; Moushmov 2817; Varbanov 213

4854 Anchialus Thracia Septimius Severus AE
SHH 4854
Septimius Severus / Fortuna, BARBAROV
AE   Septimius Severus 193-211 AD    AMNG 460/461; Moushmov 2836; Varbanov 176

4850 Anchialus Thracia Septimius Severus AE
SHH 4850
Septimius Severus / Fortuna
AE   Septimius Severus 193-211 AD    AMNG 475; Moushmov 2835; Varbanov 175, 285

1535 Thrace Anchialus Septimius Severus AE
SHH 1535
Septimius Severus / Concordia
AE   Septimius Severus 193-211 AD    AMNG 472; Moushmov 2823; Varbanov 255

1358 Thrace Anchialus Septimius Severus AE 1655 Thrace Anchialus Septimius Severus AE
SHH 1358
SHH 1655
Septimius Severus / Concordia
AE   Septimius Severus 193-211 AD
  AMNG 469; Moushmov 2817; Varbanov 256/261

2771 Anchialus Septimius Severus AE
SHH 2771
Septimius Severus / Mercurius
AE   Septimius Severus 193-211 AD   AMNG 468; Moushmov 2839; Varbanov 254

5501 Anchialus Septimius Severus AE
SHH 5501
Septimius Severus / Nemesis
AE   Septimius Severus 193-211 AD   AMNG 470; Moushmov ---; Varbanov 263

v4118 Anchialus Septimius Severus AE
SHH v4119
Septimius Severus / Iustitia
AE 12.35 g 28 mm   +/+   Septimius Severus 193-211 AD   Varbanov 216   Naville Num. 20/149

5278 Anchialus Septimius Severus AE
SHH 5278
Septimius Severus / Hygeia, Asclepius
AE   Septimius Severus 193-211 AD   AMNG 458; Moushmov 2807; Varbanov 176/177

4858 Anchialus Thracia Septimius Severus AE
SHH 4858
Septimius Severus / Triptolemus, Biga Drawn by Winged Serpents
AE   Septimius Severus 193-211 AD   AMNG 455; Moushmov 2834; Varbanov 187

2974 Anchialus Septimius Severus AE
SHH 2974
Septimius Severus / Emperor on Horseback
AE   Septimius Severus 193-211 AD   AMNG 476; Moushmov 2814; Varbanov 230/235

v4088 Anchialus Septimius Severus AE
SHH v4088
Septimius Severus / Galley, Emperor
AE 13.31 g 29 mm   +/+   Septimius Severus 193-211 AD   Varbanov 227/229   Pecunem 40/362

5182 Anchialus Septimius Severus AE
SHH 5182
Septimius Severus / Emperor
AE   Septimius Severus 193-211 AD   AMNG 478; Moushmov ; Varbanov 227/229

1400 Septimius Severus Anchialos 1676 Thrace Anchialus Septimius Severus
SHH 1400
SHH 1676
1827 Thracia Anchialus Septimius Severus 4851 Anchialus Thracia Septimius Severus AE
SHH 1827
SHH 4851
Septimius Severus / Eagle
AE   Septimius Severus 193-211 AD
  AMNG 479; Moushmov 2832; Varbanov 217/224

4852 Anchialus Thracia Septimius Severus AE
SHH 4852
Septimius Severus / Serpent
AE  
Septimius Severus 193-211 AD   AMNG 481; Moushmov ---; Varbanov 268/270

4856 Anchialus Thracia Septimius Severus AE
SHH 4856
Septimius Severus / Table, Eagle
AE  
Septimius Severus 193-211 AD   AMNG 480; Moushmov ---; Varbanov 225

1659 Thrace Anchialos Septimius Severus AE 2032 Anchialus Thracia Septimius Severus AE
SHH 1659
SHH 2032
Septimius Severus / Agonistic Urn
AE   Septimius Severus 193-211 AD
  AMNG 492; Moushmov 2830; Varbanov 274/278

2275 Thrace Anchialus Septimius Severus AE
SHH 2275
Septimius Severus / Agonistic Urn
AE   Septimius Severus 193-211 AD
  AMNG 491; Moushmov 2828; Varbanov 271/272

v4089 Anchialus Septimius Severus AE
SHH v4089
Septimius Severus / City Wall
AE 10.77 g 28 mm   +/-   Septimius Severus 193-211 AD
  Varbanov 186   Pecunem 40/363

2375 Anchialus Septimius Severus AE
SHH 2385
Septimius Severus / City Wall
AE   Septimius Severus 193-211 AD
  AMNG 484; Moushmov 2811; Varbanov 196/202

4853 Anchialus Thracia Septimius Severus AE
SHH 4853
Septimius Severus / City-Wall
AE  
Septimius Severus 193-211 AD   AMNG 483; Moushmov ---; Varbanov 201/202

4937 Anchialus Thracia Septimius Severus AE
SHH 4937
Septimius Severus / City-Wall
AE  
Septimius Severus 193-211 AD   AMNG 485; Moushmov 2810; Varbanov 203/204

2431 Anchialus Septimius Severus AE
SHH 2431
Septimius Severus / City Gate
AE   Septimius Severus 193-211 AD
  AMNG 487; Moushmov ---; Varbanov 211/212

1661 Thrace Anchialos Septimius Severus AE
SHH 1661
Septimius Severus / Galley
AE   Septimius Severus 193-211 AD
  AMNG 490; Moushmov 2827; Varbanov 236/240

3363 Anchialus Thracia Septimius Severus AE
SHH 3363
Septimius Severus / Cybele
AE
   Septimius Severus 193-211 AD   AMNG 496; Moushmov 2818; Varbanov 140

2049 Thracia Anchialus Septimius Severus AE 4857 Anchialus Thracia Septimius Severus AE
SHH 2049 SHH 4857
Septimius Severus / Cybele
AE
   Septimius Severus 193-211 AD   AMNG 496; Moushmov 2816; Varbanov 150

3306 Anchialus Thracia Septimius Severus AE
SHH 3306
Septimius Severus / Diana
AE
   Septimius Severus 193-211 AD   AMNG ---; Moushmov ---; Varbanov ---

2125 Thrace Anchialus Septimius Severus AE 2894 Anchialus Thracia Septimius Severus AE
SHH 2125
SHH 2894
Septimius Severus / Concordia
AE   Septimius Severus 193-211 AD
  AMNG 500; Moushmov 2823; Varbanov 170/171

1837 Anchialus Septimius Severus AE 1983 Anchialus Septimius Severus AE 2086 Anchialus Septimius Severus AE
SHH 1837
SHH 1983
SHH 2086
Septimius Severus / Herakles, Lion
AE
   Septimius Severus 193-211 AD   AMNG 495; Moushmov 2838; Varbanov 160/169

2457 Anchialus Thracia Iulia Domna AE
SHH 2457
Iulia Domna / Ceres
AE
   Iulia Domna 193-217 AD   AMNG 502; Moushmov 2840; Varbanov 293

6386 Thrace Anchialus Caracalla AE
SHH 6386
Caracalla / Serapis
AE
   Caracalla 198-217 AD   AMNG 511; Varbanov 357/359

1439 Thrace Anchialus Caracalla AE 4859 Thrace Anchialus Caracalla AE
SHH 1439 SHH 4859
5520 Thrace Anchialus Caracalla AE
SHH 5520
Caracalla / Cybele
AE
   Caracalla 198-217 AD   AMNG 521; Moushmov 2850; Varbanov 330/333

2377 Anchialus Caracalla AE
SHH 2377
1682 Septimius Severus Anchialos 1844 Anchialus Thracia Caracalla AE
SHH 1682 SHH 1844
AE   Caracalla 198-217 AD
Caracalla / Concordia
AE
   Caracalla 198-217 AD   AMNG 523; Moushmov 2851; Varbanov 371

2126 Thracia Anchialus Caracalla AE
SHH 2126
Caracalla / Emperor
AE
   Caracalla 198-217 AD   AMNG 528; Moushmov 2849; Varbanov 340/342

2940 Anchialus Thracia Caracalla AE
SHH 2940
Caracalla / Emperor on Horseback
AE
   Caracalla 198-217 AD   AMNG 527; Moushmov ---; Varbanov 346/347

1664 Thrace Anchialus Caracalla AE 2865 Anchialus Thracia Caracalla AE
SHH 1664 SHH 2865
Caracalla / Eagle
AE   Caracalla 198-217 AD
   AMNG 530; Moushmov ---; Varbanov 336/337

5425 Anchialus Thracia Caracalla AE
SHH 5425
Caracalla / Eagle, Globe
AE
   Caracalla 198-217 AD   AMNG 531; Moushmov ---; Varbanov 338/339

1029 Thrace Anchialus Caracalla
SHH 1029
Caracalla / Eagle, Table, Cista Mystica
AE
   Caracalla 198-217 AD   AMNG 529; Moushmov 2855; Varbanov 401/402

1664 Thrace Anchialus Caracalla AE
SHH 2274
Caracalla / Table, Price Urn
AE
   Caracalla 198-217 AD   AMNG 542; Moushmov 2858; Varbanov 391/399

3186 Anchialus Thracia Caracalla AE
SHH 3186
Caracalla / Table, Price Urn
AE
   Caracalla 198-217 AD   AMNG 544; Moushmov ---; Varbanov 400

4237 Anchialus Thracia Caracalla AE
SHH 4237
Caracalla / City Gate
AE
   Caracalla 198-217 AD   AMNG 534; Moushmov 2844; Varbanov 312/325

4669 Anchialus Thracia Caracalla AE
SHH 4669
Caracalla / Galley
AE
   Caracalla 198-217 AD   AMNG 539; Moushmov ---; Varbanov 352/356

6241 Anchialus Thracia Geta AE
SHH 6241
Geta / Emperor on Horseback
AE
  Geta 198-212 AD   AMNG 558; Copenhagen ---; Varbanov 474

v4165 Anchialus Thracia Geta AE
SHH v4165
Geta / Galley
AE
10.44 g 27 mm   +/+   Geta 198-212 AD   AMNG 569; Varbanov 474   G&M 237/1633

4845 Thrace Anchialus Geta AE
SHH 4845
Geta / Diana
AE
   Geta 198-212 BC   AMNG 545; Moushmov 2868; Varbanov 419/423

1503 Thrace Anchialus Geta AE
SHH 1503
Geta / Nemesis
AE
   Geta 198-212 BC   AMNG 547a; Moushmov ---; Varbanov 450/451

123 Anchialus Geta AE
SHH 123
Geta / Concordia
AE
   Geta 198-212 BC   AMNG 564; Moushmov 2875; Varbanov 440/446

2023 Thracia Anchialus Geta AE
SHH 2023
Geta / Thanatos
AE
   Geta 198-212 BC   AMNG ---; Moushmov ---; Varbanov 439

v4119 Thracia Anchialus Geta AE
SHH v4119
Geta / Eagle
AE 2.94 g 17.5 mm   -/-
  Geta 198-212 BC   Varbanov 438   Naville Num. 20/153

2802 Anchialus Thracia Geta AE
SHH 2802
Geta / Lion
AE   
Geta 209-212 AD   AMNG 562; Moushmov 2879; Varbanov 456

4238 Thracia Anchialus Geta AE
SHH 4238
Geta / Tripod-Lebes
AE
   Geta 198-212 BC   AMNG 565/566; Moushmov ---; Varbanov 457/458

1917 Thracia Anchialus Geta AE
SHH 1917
Geta / Modius
AE
   Geta 198-212 BC   AMNG 551; Moushmov ---; Varbanov 425

4039 Anchialus Thracia Geta AE
SHH 4039
Geta / Grapes
AE
   Geta 198-212 BC   AMNG 552; Moushmov 2883A; Varbanov 426/428

4942 Anchialus Thracia Geta AE
SHH 4942
Geta / Crescent, Stars
AE
   Geta 198-212 BC   AMNG ---; Moushmov 2882; Varbanov 429/430

4233 Anchialus Thracia Maximinus I AE
SHH 4233
Maximinus / Sarapis
AE  
Maximinus I 235-238 AD  AMNG ---; Moushmov ---; Varbanov 574/576

6377 Anchialus Thracia Maximinus I AE
SHH 6377
Maximinus / Sarapis
AE  
Maximinus I 235-238 AD  AMNG ---; Copenhagen ---; Varbanov ---

153 Thrace Anchialus Maximinus I AE 2623 Anchialus Thracia Maximinus I AE
SHH 153 SHH 2623
Maximinus / Jupiter
AE   Maximinus I 235-238 AD
   AMNG 571; Moushmov ---; Varbanov 592/593

2011 Thracia Anchialus Maximinus I AE
SHH 2011
Maximinus / Jupiter
AE   Maximinus I 235-238 AD
   AMNG 572; Moushmov ---; Varbanov 590/591

3757 Anchialus Thracia Maximinus I AE
SHH 3757
Maximinus / Apollo
AE   Maximinus I 235-238 AD
   AMNG 578; Moushmov 2885; Varbanov 525/526

1908 Thracia Anchialus Maximinus I AE
SHH 1908
Maximinus / Mars
AE   Maximinus I 235-238 AD
   AMNG 579; Moushmov 2887; Varbanov 527/529

4234 Anchialus Thracia Maximinus I AE
SHH 4234
Maximinus / Demeter
AE   Maximinus I 235-238 AD
   AMNG 575; Moushmov 2891; Varbanov 542/546

4236 Anchialus Thracia Maximinus I Thrax AE
SHH 4236
Maximinus / Mercurius
AE   Maximinus I 235-238 AD
   AMNG 600; Moushmov ---; Varbanov 519

4292 Anchialus Thracia Maximinus I AE
SHH 4292
Maximinus / Nemesis-Aequitas
AE   Maximinus I 235-238 AD
   AMNG ---; Moushmov ---; Varbanov ---

2548 Anchialus Thracia Maximinus I AE
SHH 2548
Maximinus / Asclepius
AE   Maximinus I 235-238 AD
   AMNG 580; Moushmov 2886; Varbanov 544

3799 Anchialus Thracia Maximinus I Thrax AE
SHH 3799
Maximinus / Three Graces
AE  
Maximinus I 235-238 AD  AMNG 603; Moushmov 2909; Varbanov 522/523

4756 Anchialus Thracia Maximinus I AE
SHH 4756
Maximinus / Triptolemus, Serpent-Biga
AE   Maximinus I 235-238 AD
   AMNG 576; Moushmov 2907; Varbanov 584/585

1934 Thracia Anchialus Maximinus I AE
SHH 1934
Maximinus / Eagle
AE  
Maximinus I 235-238 AD  AMNG 589; Moushmov 2906; Varbanov 548/549

4855 Anchialus Thracia Maximinus I Thrax AE
SHH 4855
Maximinus / Dolphin, Fishes
AE  
Maximinus I 235-238 AD  AMNG 604; Moushmov 2893; Varbanov 494/499
v3794 Anchialus Thracia Maximinus I Thrax AE
SHH v3794
Maximinus / Dolphin, Fishes
AE 8.3 g 23 mm   +/+ grooves  
Maximinus I 235-238 AD  Varbanov 498   G&N Pecunem 8/193

4235 Anchialus Thracia Maximinus I Thrax AE
SHH 4235
Maximinus / Temple
AE  
Maximinus I 235-238 AD  AMNG 591; Moushmov 2914; Varbanov 581/582

3847 Anchialus Thracia Maximinus I Thrax AE
SHH 3847
Maximinus / Agonistic Table
AE  
Maximinus I 235-238 AD  AMNG 570; Moushmov ---; Varbanov 579/580

3508 Anchialus Thracia Maximinus I Thrax AE
SHH 3508
Maximinus / Galley
AE  
Maximinus I 235-238 AD  AMNG 593; Moushmov ---; Varbanov 554/555

2542 Anchialus Thracia Maximinus I AE 3391 Anchialus Thracia Maximinus I AE
SHH 2542 SHH 3391
Maximinus / Dolphin, Fish
AE  
Maximinus I 235-238 AD  AMNG 604; Moushmov 2893; Varbanov 492/493

2156 Thracia Anchialus Maximinus I AE
SHH 2156
Maximinus / Cybele
AE  
Maximinus I 235-238 AD  AMNG ---; Moushmov 2903A; Varbanov 482/486

1182 Thrace Anchialus Maximinus I AE
SHH 1182
Maximinus / Sarapis
AE  
Maximinus I 235-238 AD  AMNG ---; Moushmov ---; Varbanov ---

4232 Anchialus Thracia Maximinus I AE
SHH 4232
Maximinus / Concordia
AE  
Maximinus I 235-238 AD  AMNG 610; Moushmov 2899; Varbanov 505

4231 Thracia Anchialus Maximinus I AE 5259 Thracia Anchialus Maximinus I AE
SHH 4231 SHH 5259
Maximinus / Herakles, Nemean Lion
AE  
Maximinus I 235-238 AD  AMNG 606/608; Moushmov 2910; Varbanov 517/518

1388 Thrace Anchialus Maximinus I AE
SHH 1388
Maximinus / Herakles, Nemean Lion
AE  
Maximinus I 235-238 AD  AMNG ---; Moushmov ---; Varbanov ---

2522 Anchialus Thracia Maximinus I AE 6733 Anchialus Thracia Maximinus I AE
SHH 2522 SHH 6733
Maximinus / Eros, Dolphin
AE  
Maximinus I 235-238 AD  AMNG 612; Moushmov ---; Varbanov 514

2522 Anchialus Thracia Maximinus I AE
SHH 5825
Maximinus / Prow
AE  
Maximinus I 235-238 AD  AMNG 611; Moushmov ---; Varbanov 520/521

2856 Anchialus Thracia Gordianus III AE 2879 Anchialus Thracia Gordianus III AE
SHH 2856 SHH 2879
Gordianus / Apollo
AE  
Gordianus III 238-244 AD  AMNG 624; Moushmov ---; Varbanov 647

4667 Anchialus Thracia Gordianus III AE
SHH 4667
Gordianus / Apollo
AE   
Gordianus III 238-244 AD   AMNG ---; Moushmov 2885; Varbanov ---

5502 Anchialus Thracia Gordianus III AE
SHH 5502
Gordianus / Demeter
AE   
Gordianus III 238-244 AD   AMNG ---; Moushmov ---; Varbanov ---

4230 Anchialus Thracia Gordianus III AE
SHH 4230
Gordianus / Athlete
AE   
Gordianus III 238-244 AD   AMNG 630; Moushmov 2919; Varbanov 654/657

1919 Anchialus Gordian III AE 3550 Anchialus Thracia Gordianus III AE
SHH 1919 SHH 3550
Gordianus / Table, Urn
AE  
Gordianus III 238-244 AD   AMNG 638/639; Moushmov 2928; Varbanov 661/665

1683 Anchialus Thracia Gordianus III AE
SHH 1683
Gordianus / Mercurius
AE   
Gordianus III 238-244 AD   AMNG 637; Moushmov 2921; Varbanov 629/631

1484 Anchialus Gordian III AE
SHH 1484
Gordianus / Mercurius
AE   
Gordianus III 238-244 AD   AMNG 643; Moushmov 2938; Varbanov 617

2042 Anchialus Thtracia Gordianus III AE
SHH 2042
Gordianus / Mercurius
AE   
Gordianus III 238-244 AD   AMNG 643; Moushmov 2938; Varbanov 617

v4090 Anchialus Thracia Gordianus III & Tranquillina AE
SHH v4090
Gordianus, Tranquillina / Serapis
AE 8.46 g 25 mm   +/+  
Gordianus III & Tranquillina 241-244 AD   Varbanov 776   Pecunem 40/364

6403 Anchialus Thracia Gordianus III & Tranquillina AE
SHH 6403
Gordianus, Tranquillina / Serapis
AE   
Gordianus III & Tranquillina 241-244 AD   AMNG 650; Varbanov 726

4227 Anchialus Thracia Gordianus III & Tranquillina AE
SHH 4227
Gordianus, Tranquillina / Jupiter
AE   
Gordianus III & Tranquillina 241-244 AD   AMNG 648; Moushmov 2945; Varbanov 740/741

5418 Anchialus Thracia Gordianus III & Tranquillina AE
SHH 5418
Gordianus, Tranquillina / Jupiter
AE   
Gordianus III & Tranquillina 241-244 AD   AMNG 649; Moushmov ---; Varbanov 739

1004 Anchialus Gordian III AE 4228 Anchialus Gordianus III & Tranquillina AE
SHH 1004 SHH 4228
Gordianus, Tranquillina / Hera
AE  
Gordianus III & Tranquillina 241-244 AD  AMNG 652; Moushmov 2962; Varbanov 704/707

3440 Anchialus Thracia Gordianus III & Tranquillina AE
SHH 3440
Gordianus, Tranquillina / Apollon
AE   
Gordianus III & Tranquillina 241-244 AD   AMNG 656; Moushmov 2939; Varbanov 668

4229 Anchialus Gordianus III & Tranquillina AE
SHH 4229
Gordianus, Tranquillina / Diana
AE   
Gordianus III & Tranquillina 241-244 AD   AMNG 657; Moushmov ---; Varbanov 744

1673 Thracia Anchialus Gordian III & Tranquillina AE 2026 Thracia Anchialus Gordian III & Tranquillina AE
SHH 1673 SHH 2026
3196 Anchialus Thracia Gordianus III & Tranquillina AE 3994 Anchialus Thracia Gordianus III & Tranquillina AE
SHH 3196 SHH 3994
Gordianus, Tranquillina / Demeter
AE  
Gordianus III & Tranquillina 241-244 AD   AMNG 653; Moushmov ---; Varbanov 684

2029 Thracia Anchialus Gordianus III & Tranquillina AE
SHH 2029
Gordianus, Tranquillina / Demeter
AE   
Gordianus III & Tranquillina 241-244 AD   AMNG 654; Moushmov ---; Varbanov 685

1875 Thrace Anchialus Gordian III AE
SHH 1875
Gordianus, Tranquillina / Minerva
AE   
Gordianus III & Tranquillina 241-244 AD   AMNG 659; Moushmov 2938; Varbanov 675

1903 Thracia Anchialus Gordianus III & Tranquillina AE
SHH 1903
Gordianus, Tranquillina / Minerva
AE   
Gordianus III & Tranquillina 241-244 AD   AMNG 661; Moushmov ---; Varbanov 677

v4104 Thracia Anchialus Gordianus III & Tranquillina AE
SHH v4104
Gordianus, Tranquillina / Minerva
AE 14.36 g 27 mm   +/+  
Gordianus III & Tranquillina 241-244 AD   Varbanov 747   CNG 367E/332

5803 Thracia Anchialus Gordian III & Tranquillina AE
SHH 5803
Gordianus, Tranquillina / Minerva
AE   
Gordianus III & Tranquillina 241-244 AD   AMNG 662; Moushmov 2937; Varbanov 750

2021 Thracia Anchialus Gordianus III & Tranquillina AE
SHH 2021
Gordianus, Tranquilina / Mercurius
AE   
Gordianus III & Tranquillina 241-244 AD   AMNG 664; Moushmov ---; Varbanov 763

2915 Anchialus Thracia Gordianus III & Tranquillina AE
SHH 2915
Gordianus, Tranquilina / Fortuna
AE   
Gordianus III & Tranquillina 241-244 AD   AMNG 676; Moushmov 2961; Varbanov 734/737

v4020 Anchialus Thracia Gordianus III & Tranquillina AE
SHH v4020
Gordianus, Tranquilina / Fortuna
AE 13,47 g 27 mm  
Gordianus III & Tranquillina 241-244 AD   Varbanov 779   G&N Pecunem 38/380

6734 Anchialus Thracia Gordianus III & Tranquillina AE
SHH 6734
Gordianus, Tranquillina / Nemesis
AE   
Gordianus III & Tranquillina 241-244 AD   Varbanov 771

2455 Anchialus Thracia Gordianus III & Tranquillina AE
SHH 2455
Gordianus, Tranquillina / Nemesis
AE   
Gordianus III & Tranquillina 241-244 AD   AMNG 667; Moushmov 2952; Varbanov 772

5462 Anchialus Thracia Gordianus III & Tranquillina AE
SHH 5462
Gordianus, Tranquillina / Nemesis
AE   
Gordianus III & Tranquillina 241-244 AD   AMNG 670; Moushmov 2950; Varbanov 725

5993 Anchialus Thracia Gordianus III & Tranquillina AE
SHH 5993
Gordianus, Tranquillina / Nemesis
AE   
Gordianus III & Tranquillina 241-244 AD   AMNG 669; Varbanov 723/724

1756 Thrace Anchialus Gordian III AE 3563 Anchialus Thracia Gordianus III & Tranquillina AE
SHH 1756 SHH 3563
4846 Anchialus Thracia Gordianus III & Tranquillina AE 4847 Anchialus Thracia Gordianus III & Tranquillina AE
SHH 4846 SHH 4847
4860 Anchialus Thracia Gordianus III & Tranquillina AE 6080 Anchialus Thracia Gordianus III & Tranquillina AE
SHH 4860 SHH 6080
Gordianus, Tranquillina / Concordia
AE  
Gordianus III & Tranquillina 241-244 AD  AMNG 675; Moushmov 2948; Varbanov 714/717

45 Anchialus Thracia Gordinaus III AE 1732 Anchialus Gordianus III AE
SHH 45 SHH 1732
Gordianus, Tranquillina / Asclepius
AE   Gordianus III & Tranquillina 241-244 AD   AMNG 665; Moushmov ---; Varbanov 670/672

1942 Thracia Anchialus Gordianus III & Tranquillina AE 2319 Anchialus Thracia Gordian III & Tranquillina AE
SHH 1942
SHH 2319
2326 Anchialus Thracia Gordianus III & Tranquillina AE
SHH 2326
Gordianus, Tranquillina / Salus
AE   Gordianus III & Tranquillina 241-244 AD   AMNG 666; Moushmov 2964; Varbanov 765/767

2129 Thracia Anchialus Gordianus III & Tranquillina AE 4861 Thracia Anchialus Gordianus III & Tranquillina AE
SHH 2129 SHH 4861
Gordianus, Tranquillina / Eagle
AE   
Gordianus III & Tranquillina 241-244 AD   AMNG 678; Moushmov 2954; Varbanov 760

1731 Thrace Anchialus Gordian III AE
SHH 1731
Gordianus, Tranquillina / Galley
AE   
Gordianus III & Tranquillina 241-244 AD   AMNG 682; Moushmov 2949; Varbanov 732

4992 Anchialus Thracia Gordianus III & Tranquillina AE
SHH 4992
Gordianus, Tranquillina / CityGate
AE   
Gordianus III & Tranquillina 241-244 AD   AMNG 681; Moushmov 2940; Varbanov 755/757

5467 Anchialus Thracia Gordianus III & Tranquillina AE
SHH 5467
Gordianus, Tranquillina / CityGate
AE   
Gordianus III & Tranquillina 241-244 AD   AMNG ---; Moushmov ---; Varbanov 678/681

4991 Anchialus Thracia Tranquillina AE
SHH 4991
Tranquillina / Concordia
AE  
Tranquillina 241-244 AD   AMNG 687; Moushmov ---; Varbanov 793/794

4666 Anchialus Thracia Tranquillina AE
SHH 4666
Tranquillina / Concordia
AE  
Tranquillina 241-244 AD   AMNG ---; Moushmov ---; Varbanov 795

Dominium Romanum / Ρωμαϊκή Επικράτεια

1483 Rome Thrace Anchialos AE
SHH 1483
Anchialus / Asclepius
AE   Dominium Romanum 200-250 AD
   AMNG 407; Moushmov 2772


   Thrace
   Greece
   Sylloge
   Home