1919/1922

Cavala / Cavalle / Καβάλα
The Imaret   Picture-Postcard


1919/1922 Cavalla The Imaret Picture-Postcard obv
1919/1922 Cavalla The Imaret Picture-Postcard rev

1919/1922   Cavala / Καβάλα, Picture-Postcard The Imaret.
From Θεσσαλονίκη, Ελλάς, to Budapest, Maygarorszag.
1 Dr.
Michel Greece 202