1919/1922

Cavala / Cavalle / Καβάλα
The Harbor   Picture-Postcard


1919/1922 Cavalla The Harbor Picture-Postcard obv
1919/1922 Cavalla The Harbor Picture-Postcard obv

1919/1922   Cavala / Καβάλα, unused Picture-Postcard, The Harbor.