9.1889

Germany Private Mail 1873 - 1914
Köln


C   Circular Beförderung Köln / Internationaler Brief & Circular Verkehr Köln


9.1889 Germany Private Mail Köln Mi C 3/4

9.1889   Postage stamps

Head of Merkury

Mi


Color
Perforated 11½

3
1 Pf

blue4
2 Pf

red
++Michel 3/4