12.1888

Germany Private Mail 1873 - 1914
Berlin
B   Berliner Packetfahrt-Gesellschaft


12.1888 Germany Private Mail Berlin Mi B 30/33

12.1888   Express postage stamps
Neue Berl. Omnibus- u. Packetfahrt-Actien-Gesellschaft - Expressverkehr

Mi 30   
5 Pf   bluish green
Mi 31  10 Pf 
Mi 33  30 Pf
Mi 31  50 Pf   ochre

Michel B 30/33

12.1888 Germany Private Mail Berlin Mi B 30/33 collection 12¼
Perf 12¼