1143 ΑD - 1180 AD

Manuel I Comnenus   Thessalonica   Imperium Byzantinum
Μανουήλ Α' Κομνηνός   Θεσσαλονίκη   Βυζαντινή Αυτοκρατορία


Tetarteron / Τεταρτηρόν AE 20
SHH 2183

2183 Manuel I Thessalonica Tetarteron AE


Parameter
Obverse
Reverse

Notes
Reference
2.444 g   18.8-20.4 mm   5:00 o'clock   F
Cross with x at centre, standing on three steps; [IC / XC] on either side; border of dots.

Half-length figure of Manuel facing, holding labarum and globus cruciger;
[+MANHΛ] / ΔE[CΠOTH] to left and right; border of dots.
Mint of Thessalonica.
BMC 86/90; DO IV/1 19; Καντάς 33.45; Sear Byzantine 1976; Thomsen 799