1143 ΑD - 1180 AD

Manuel I Comnenus   Thessalonica   Imperium Byzantinum
Μανουήλ Α' Κομνηνός   Θεσσαλονίκη   Βυζαντινή Αυτοκρατορία


Tetarteron / Τεταρτηρόν AE 18
SHH 922

922 Manuel I Thessalonica Tetarteron AE


Parameter
Obverse
Reverse

Notes
Reference
3.24 g   15.8-18.6 mm   6:00 o'clock   VF
Cross with x at centre, standing on three steps; [IC / XC] on either side; border of dots.

Half-length figure of Manuel facing, holding labarum and globus cruciger;
[+MANHΛ] / ΔECΠ[O]T[H] to left and right; linear border.
Mint of Thessalonica.
BMC 86/90; DO IV/1 19; Καντάς 33.45; Sear Byzantine 1976; Thomsen 799